Hoofdstuk 2 : Een vergooid talent; een begraven leven

Het is 3:41 h. Dit is letterlijk te nemen. De zon slaagt er nog niet in te botsen tot boven de horizon. De pomp van het aquarium murmelt een beetje in het schaarse licht. Eenzaam zit ik hier nu, uiting te geven aan een vergooid talent. Het bracht me in de hogere regionen van de ambtenarij; Het ontlokte een traan tijdens mijn puberteit; het deed me scoren op momenten dat ik het niet verdiende. Schrijven opende deuren waar ik het niet mogelijk achtte. Ongeacht het doel, raakte ik mensen, schetste ik in hun geest en ontlokte ik acties, of beter....reacties.

Smensy

Er zijn verschillende romans over het leven van mensen: hun beproevingen, realisaties, dromen en ondergangen. Wat een normaal burgerlijk leven had moeten worden, is uiteindelijk - door een speling van het lot - ontspoord. Achteraf bekeken moest het zo zijn. Het was mijn lot. Dat de weg voor het realiseren van een droom zo lastig zou zijn, had ik niet kunnen vermoeden. Dit is het voorwerp van een roman die hopelijk de tand des tijds zal kunnen doorstaan en een plaats krijgt naast andere Liber Vitae MY.

Welkom

bij smensy.com
 
Om de informatie op smensy.com te raadplegen, heeft u een login en paswoord nodig.  
Raadpleeg na login, de menu rechts bovenaan.